نام انگشتان دست در نواختن گیتار کلاسیک

آموزش گیتار

نام انگشتان دست در نواختن گیتار کلاسیک

در گیتار کلاسیک، انگشتان دست چپ شماره گذاری شده اند، در حالی که انگشتان دست راست را با حروف نمایش میدهند.

انگشتان دست چپ:

در دست چپ، انگشتان به ترتیب از 1 تا 4 شماره گذاری می شوند:

  • 1 (اولین انگشت ) = انگشت اشاره .
  • 2 (دومین انگشت )= انگشت وسط.
  • 3 (سومین انگشت)= انگشت حلقه.
  • 4 (چهارمین انگشت)= انگشت کوچک.

 

نوازندگان گیتار کلاسیک از انگلشت شست استفاده نمیکنند بخاطر همین اسمی به آن اختصاص ندادند.

 

انگشتان دست راست:

انگشتان دست راست با حروف نام گذاری می شوند و هر انگشت یک حرف متفاوت برای خود دارد.

  • p (pulgar) = شست
  • i (indice) = انگشت اشاره
  • m (medio) = انگشت وسط
  • a (anillo) = انگشت حلقه

نوازندگان گیتار کلاسیک از انگشت کوچک استفاده نمیکنند بخاطر همین به آن اسمی اختصاص ندادند, ولی در بعضی سبک ها که از انگشت کوچک استفاده می شود آن را با حرف x نشان میدهند.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه فرمائید : https://cafeguitar.ir/product/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته بندی محصولات