آکورد گیتار آهنگ دق از امین حبیبی

 دق 

 امین حبیبی

۲/۴ یا ۴/۴ 

F#m                         G                          A                             Bm

دارم دق می کنم         تحمل ندارم          دیگه خسته شدم        دارم کم میارم

F#m                        …ادامه مطلب