آکورد گیتار آهنگ تکراری از ساسی

تکراری 

ساسی 

 

Gm                              Cm

ساده شدم عاشق شدم مخالف بودم موافق شدم

#Gm                                 G

تا عاقل شدم تو راهی شدی تو راهی شدی از اونجا …ادامه مطلب