آکورد گیتار زخمی از کاوه یغمایی

زخمی 

کاوه یغمایی

 

E             F       G              Am

زخمیه رگباره           روح من

E              Bb      C         G              Am

زندگی کردم کنارت قد یک تیر خوردن

E             F              G                  …ادامه مطلب