آکورد گیتار آهنگ عید اومد از گروه آریان

 عید اومد

 گروه آریان

Bm         G        D    Bm                       Bm            G             D          Bm

دوست دارم آفتاب بشم تا نور بارونت کنم               دور تو بگردم …ادامه مطلب