ویدئو آموزش گیتار

نمایش 6 نتیحه

سری آموزش مقدماتی تا پیشرفته گیتار – قسمت اول

تومان
سری ویدئو های آموزشی مقدماتی تا پیشرفته کافه گیتار به صورت سریالی توسط آقای نوید خواجوند مربی کافه گیتار تنظیم شده تا شما عزیزان بتوانید گیتار را از بیسیک تا حد حرفه ای آموزش ببینید. در این قسمت به شما آموزش میدهیم که:
 • چگونگی دست گرفتن گیتار در سبک های مختلف .

 • شناختن اجزای مختلف گیتار .

 • شناختن اسامی انگتان دست در نواختن گیتار .

سری آموزشی مقدماتی تا پیشرفته گیتار – قسمت پنجم

تومان
سری ویدئو های آموزشی مقدماتی تا پیشرفته کافه گیتار به صورت سریالی توسط آقای نوید خواجوند مربی کافه گیتار تنظیم شده تا شما عزیزان بتوانید گیتار را از بیسیک تا حد حرفه ای آموزش ببینید.در این قسمت شما یاد میگیرید که :ادامه آموزش نت خوانی نواختن ملودی یک سلطان قلب ها آموزش دیز ، بمل و ...

سری آموزشی مقدماتی تا پیشرفته گیتار – قسمت چهارم

تومان
سری ویدئو های آموزشی مقدماتی تا پیشرفته کافه گیتار به صورت سریالی توسط آقای نوید خواجوند مربی کافه گیتار تنظیم شده تا شما عزیزان بتوانید گیتار را از بیسیک تا حد حرفه ای آموزش ببینید.در این قسمت شما یاد میگیرید که :
 • ادامه آموزش نت خوانی

 • نواختن ملودی یک ترانه

 • آموزش ضرب گیری

سری آموزشی مقدماتی تا پیشرفته گیتار – قسمت ششم

تومان
سری ویدئو های آموزشی مقدماتی تا پیشرفته کافه گیتار به صورت سریالی توسط آقای نوید خواجوند مربی کافه گیتار تنظیم شده تا شما عزیزان بتوانید گیتار را از بیسیک تا حد حرفه ای آموزش ببینید.در این قسمت شما یاد میگیرید که :ادامه آموزش نت خوانی نواختن ملودی خواب های طلاییآموزش نواختن سلطان قلب ها آموزش سکوت و ...

سری آموزشی مقدماتی تا پیشرفته گیتار -قسمت دوم

تومان
سری ویدئو های آموزشی مقدماتی تا پیشرفته کافه گیتار به صورت سریالی توسط آقای نوید خواجوند مربی کافه گیتار تنظیم شده تا شما عزیزان بتوانید گیتار را از بیسیک تا حد حرفه ای آموزش ببینید.در این قسمت شما یاد میگیرید که :
 • نواختن گیتار به روش آپویاندو .

 • نحوه انگشت گذاری دست چپ .

 • تکنیک نواختن ملودی .

 • تمرین تقویت مهارت نواختن گیتار .

سری آموزشی مقدماتی تا پیشرفته گیتار -قسمت سوم

تومان
سری ویدئو های آموزشی مقدماتی تا پیشرفته کافه گیتار به صورت سریالی توسط آقای نوید خواجوند مربی کافه گیتار تنظیم شده تا شما عزیزان بتوانید گیتار را از بیسیک تا حد حرفه ای آموزش ببینید.در این قسمت شما یاد میگیرید که :
 • شروع فصل نت خوانی

 • چگونه نت بخوانیم؟

 • چگونه نت های روی دسته گیتار را تشخیص دهیم؟